Disclaimer Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar RD sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aan de informatie en advertenties die op deze site getoond worden, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door RD zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.

Facebookcomments Op deze website ben je van harte welkom berichten, ideeën en feedback met ons delen via Facebook. Wij vinden dat leuk! Maar we vragen je een ding wees eerlijk en respecteer de andere bezoekers van de website. Behandel ze op de manier waarop je zelf graag behandeld wilt worden.

Commerciële, beledigende, racistische, pornografische of andere politiek incorrecte berichten/commentaar staan wij niet toe zullen wij verwijderen.