Nog veel moois te doen in het dorp Rheden!

Al meer dan 80 jaar zet Rhedens Dorpsbelang zich actief in voor de leefbaarheid van het dorp Rheden. Dit gaat van hondenpoep en scheve stoeptegels tot het oprichten van ons Dorpshuis en het behoud van het zwembad. Rhedens Dorpsbelang werkt hiervoor samen met bewoners, dorpsverenigingen, ondernemers en met de gemeente.

Het bestuur van Rhedens Dorpsbelang telt momenteel zeven leden. De te vervullen taken en rollen zijn over hen verdeeld met voor elk lid een bepaald accent. Uitgangspunt van het bestuur is dat de bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Enthousiasme en betrokkenheid met ons dorp staat voorop. Als het nieuwe bestuurslid kennis en ervaring op het gebied van projectleiding en communicatie kan inbrengen en affiniteit heeft met de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente die voor het dorp Rheden van belang zijn, is dat zeer welkom.

Actief zijn in ons bestuur vergt tijd; dat zal naar schatting gemiddeld 8 uur per maand zijn.

Bent u geïnteresseerd in een bestuurslidmaatschap bij Rhedens Dorpsbelang of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met onze voorzitter Pieter Krijnsen. ( mail: info@rhedensdorpsbelang.nl )

Heb je belangstelling?