Wat doen we voor ons dorp?

En waarom is uw lidmaatschap gewenst?


De afgelopen jaren is RD betrokken geweest bij een aantal belangrijke ontwikkelingen in ons dorp. In 2012 hebben wij behoeften in ons dorp geïnventariseerd en daaruit een Dorpsvisie opgesteld. Veel onderwerpen uit ons dorpsplan zijn inmiddels in de gemeentelijke structuurvisie voor ons dorp opgenomen. En worden stapsgewijs uitgevoerd. Inmiddels hebben we veel voor ons dorp weten te bereiken. Enkele voorbeelden:

  • het realiseren van een dorpshuis aan het meester B. van Leeuwenplein
  • het behoud van het openluchtzwembad
  • de herinrichting van de winkelstraat 'Groenestraat' 
  • de financiering en ondersteuning van de jaarlijkse Sinterklaasintocht
  • het openhouden van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat
  • het inrichten van de minibibliotheek/Het Leespunt in het dorpshuis
  • de gehouden Dorpsschouw: een inventarisatie van gebreken in de openbare ruimte
  • we hebben goede contacten met bestuurders en ambtenaren van de gemeente.

We houden vinger aan de pols over ontwikkelingen omtrent toerisme, winkelbestand en de Zuidflank van het dorp. We houden contact met het jongeren- en ouderenwerk, wijkagenten en ondernemers. En we signaleren problemen bij de gemeente. We houden vinger aan de pols over de mogelijke intensivering van het goederenvervoer (IJssellijn) via een lidmaatschap van RONA. We spannen ons in voor een herinneringsmonument voor 200 jaar baksteenindustrie in Rheden.

Ook leggen we jaarlijks een krans namens het dorp bij de Dodenherdenking op 4 mei, we adopteren enkele lammetjes ter financiële ondersteuning van de Rhedense Schaapskudde en onderhouden vele contacten in ons dorp. 

En zo dienen zich telkens nieuwe onderwerpen aan waar we aandacht aan besteden in het belang van de leefbaarheid van ons dorp Rheden.

Minimaal een keer per jaar brengen wij een Nieuwsbrief uit die aan alle huishoudens in ons dorp (ca. 3500) huis aan huis worden verspreid. En via onze website informeren wij over onze meest belangrijke onderwerpen. En wij verantwoorden ons tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering. 

Is uw interesse gewekt? Uw lidmaatschap is belangrijk

Als belangenvereniging zijn we afhankelijk van de inbreng, betrokkenheid en medewerking van onze mede-dorpsgenoten. Dat is ook nodig, want er is veel te doen voor Rheden! Voor € 5,- per jaar (per huishouden) bent u al lid. Voelt u zich betrokken bij wat er speelt in het dorp, steunt u onze activiteiten? Meld u via het aanmeldformulier aan voor uw lidmaatschap of doneer een eenmalige bijdrage.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.