Links

Interessante links voor Rheden

Dorpshuis Rheden
Dorpscentrum voor clubs en verenigingen met activiteiten voor jong en oud.
Mr. B. van Leeuwenplein 3
6991 EW  Rheden
026-744 0080
dorpshuisrheden@gmail.com

ORDS Ondernemersvereniging Rheden De Steeg
Informatie met betrekking ORDS vindt u op:
www.ords.nl  
info@ords.nl

Gemeente Rheden
Het laatste gemeentenieuws, contactgegevens, openingstijden, etc. van de gemeente Rheden vindt u op
www.rheden.nl

Wanneer u een melding wilt doen over:

 • niet opgehaald huisvuil;
 • overvolle prullenbakken;
 • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
 • laaghangende takken van een boom;
 • overstromingen van putten en plasvorming;
 • kapotte bankjes of speeltoestellen;
 • allerlei soorten rondslingerend afval;
 • graffiti, affiches, enzovoort.

gebruik dan het ‘formulier melding openbare ruimte’ via de digitale balie:
www.rheden.nl/Inwoners

Sociaal Meldpunt
Informatie met betrekking tot welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien vindt u op:
www.rheden.nl/Inwoners
IJssellijn/RONA
Informatie over de ontwikkelingen rondom de noordelijke aftakking van de Betuweroute vanaf Elst (Gld) vindt u op:
www.rona-info.nl

Wijkagenten Rheden
Telefonisch bereikbaar via 0900-8844
Rheden Oost (ten oosten van de Groenestraat): Henk Bolhuis
Henk.bolhuis@gelderland-midden.politie.nl

Rheden West: Theo Berndsen
theo.berndsen@gelderland-midden.politie.nl

Krachtcoach Rheden
De krachtcoach zet zich in om de onderlinge samenhang tussen bewoners in een wijk of dorp te verbeteren. Het idee is dat de bewoners hierdoor meer betrokken raken bij wat in hun buurt gebeurt. De krachtcoach voor Rheden is:

Ingrid Jansen, telefoon 06 21 22 40 71
ijansen@radaruitvoering.nl

STOER  Senioren Ondersteunen Elkaar in Rheden/Rozendaal
 • Vrijwillige Ouderen Adviseurs, de VOA’s,
 • Het Gesprek,
 • Huisbezoek 70-plus,
 • Opplusproject “Mijn huis mijn toekomst”,
 • Pilotproject “Mijn huis, mijn toekomst” voor mensen met lichte dementie,
 • De Dag van de Ouderen.

Professionele coördinator van stichting STOER is Hilda Boersma
Zij is bereikbaar op werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag onder kantoortijden op telefoonnummer 026-3611975
hildaboersma@stichtingstoer.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.