Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Wel of geen afsluiting Posbank?

Wel of geen afsluiting Posbank?

Dit houdt de gemoederen flink bezig in ons dorp. Afsluiting van de Posbank is onderdeel van de ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied. Wat de gevolgen voor ons dorp zijn is nog niet bekend. Laat uw mening horen!
 
Aanstaande donderdag (4 april) kunt u tussen 16.00 en 21.00 uur uw mening hierover geven op landgoed Avegoor in Ellecom.

Via deze link kunt u op de website van de gemeente meer lezen over de Omgevingsvisie Buitengebied: https://rhedensbuitengebied.nl/Home/ArticleID/615/Inspraak-ontwerpomgevingsvisie-Buitengebied 

Van 28 maart tot en met 8 mei 2019 kunt u op de ontwerp Omgevingsvisie reageren door een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Via de eerder genoemde link kunt u op de website van de gemeente lezen waar u deze reactie kunt indienen.

Toch een Koningsdag in Rheden!

Toch een Koningsdag in Rheden!

De Rhedense Oranjevereniging RVO heeft dit jaar geen mogelijkheden gezien om een volwaardige Koningsdag in het dorp te organiseren. Herhaalde oproepen en acties om vrijwilligers te werven waren niet succesvol. Het leek erop dat Koningsdag dit jaar aan het dorp voorbij zou gaan.

Op initiatief van Rhedens Dorpsbelang hebben enige verenigingen en bedrijven de koppen bij elkaar gestoken om toch nog een gezellige Koningsdag te organiseren. De Oranjevereniging kan dan volgend jaar, als men weer op volle sterkte is, weer een feestdag met festiviteiten organiseren, zoals men dat in het dorp gewend is.

Koningsdag in Rheden wordt dit jaar op kleine schaal gevierd op het Meester B. van Leeuwenplein. De feestelijkheden beginnen om 12.00 uur met muziek van de fanfare en het hijsen van de vlag. Daarna zullen diverse sportverenigingen demonstraties geven en kan de jeugd zich uitleven op een springkussen, sjoelen of “spijkerbroek hangen”.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich bij Rhedens Dorpsbelang aanmelden voor de traditionele kleedjesmarkt. Op de website van Rhedens Dorpsbelang (www.rhedensdorpsbelang.nl) staan de spelregels en het adres waar men zich kan melden. Voor alle deelnemende kinderen is een kleine attentie beschikbaar.

In het partycentrum Ons Huis is vanaf 15.00 uur volop gelegenheid voor het nuttigen van een drankje met muzikale omlijsting.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

De organisatoren hopen op Koningsdag 27 april vele kinderen en dorpsbewoners te kunnen begroeten op het Meester B. van Leeuwenplein!

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats opdonderdag 28 maart 2019. Aanvang 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden (zaal open vanaf 19.30 uur).

De agenda is als volgt:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen jaarvergadering van donderdag 22 maart 2018
4. Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018
5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
6. Vooruitblik 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting ALV

Vanaf ca. 21:00 uur:
9. Presentatie “begeleid wonen” van Stichting Onderdak (Lucia Stortelder)

Lucia Stortelder van Stichting Onderdak komt ons vertellen wat de stichting allemaal doet en hoe ze mensen helpen. Ze zal specifiek ingaan op de overlast in ons dorp en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

10. Presentatie “De buurt nog gezelliger!” RadarUitvoering (Ingrid Jansen)
Ingrid Jansen krachtcoach van RadarUitvoering Oost geeft een presentatie over buurtnetwerken. Wat is het en hoe kan het bijdragen aan het weer gezellig maken van Rheden.

11. In gesprek met wethouder Gea Hofstede

Gea Hofstede heeft o.a. Welzijn, wonen en volksgezondheid in haar portefeuille. Met Gea gaan we in gesprek wat de gemeente kan betekenen om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u geen lid bent.

Inloop Zuidflank bij SC Rheden

Inloop Zuidflank bij SC Rheden

Op donderdag 21 maart van 19:00 tot 21:00 is er een inloopbijeenkomst bij de voetbalclub SC Rheden aan de IJsselsingel 91 over twee plannen in de Zuidflank van Rheden.

Hieronder volgt de uitnodiging van de gemeente voor deze bijeenkomst:

De Zuidflank
De Zuidflank van Rheden loopt van Worth Rheden tot en met de Steegse haven. Het bestaat onder andere uit sportvelden, het openluchtzwembad, de kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg. Bij het maken van de structuurvisie gaven inwoners aan dat de Zuidflank toegankelijker moet worden. Om dit te bereiken, hebben we samen met inwoners, eigenaren en verenigingen een masterplan opgesteld. Een tweetal plannen willen we nu graag aan u laten zien.


Clubgebouw Scouting Rhedense Pioniers
De Scouting Rhedense Pioniers is van plan een nieuw clubhuis te bouwen in de Zuidflank achter de kinderboerderij. Op 21 maart laat de scouting de plannen aan u zien en krijgt u informatie over de benodigde bestemmingsplanprocedure.


Openstellen van de boomgaard
De boomgaard op de hoek van de Haverweg en Brinkweg willen we openstellen voor publiek zodat iedereen kan genieten van deze mooie plek. Daarvoor gaan we onder andere een graspad aanleggen, houten picknicksets neerzetten en twee zwaluwtillen plaatsen. Op de inloopavond kunt u de inrichtingstekening bekijken.