Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Bomenplantdag in Wijk Grinthuizen

Bomenplantdag in Wijk Grinthuizen

Al bijna één jaar is in de mooie nieuwbouwwijk Grinthuizen van Rheden een wijkplatform actief. Een groep enthousiaste wijkbewoners is samen met vertegenwoordigers van de gemeente en RadarUitvoering Oost aan de slag gegaan om het Wijkplatform Grinthuizen vorm en inhoud te geven. Verschillende projecten zijn inmiddels succesvol van de grond gekomen, waaronder de inzamelingsactie voor een AED en een enquête onder de bewoners over het openbaar groen.

Vele van de oorspronkelijk aangeplante berken en andere bomen blijken inmiddels de geest te hebben gegeven. De gemeente heeft de bewoners betrokken bij het opstellen van een nieuw bomenplan. De meerderheid van de wijkbewoners gaf de voorkeur aan bloeiende bomen in de wijk, voor een mooier aanzicht en bevordering van de bijenstand. 

De gemeente heeft vervolgens een bomenplan gemaakt met een verscheidenheid aan bloeiende bomen, zoals prunus, bijenboom, linde, notenboom. De berken en andere bomen zijn inmiddels gerooid, de grond is zorgvuldig onderzocht en waar nodig verwijderd en met nieuwe grond aangevuld. In totaal worden 28 nieuwe bomen geplant. 

De gemeente wil graag dat de aanplant van de nieuwe bomen een feestelijk tintje krijgt. Daartoe heeft het Wijkplatform Grinthuizen in nauwe samenwerking met de gemeente voor de kinderen uit de wijk een bomenplantdag georganiseerd. Omdat de bomen nog in maart de grond in moeten, is gekozen voor zaterdag 16 maart. Een groot aantal kinderen uit de wijk is inmiddels aangemeld om samen met ouders en medewerkers van de gemeente een eigen boom te planten. Voor de deelnemende kinderen is er na afloop een mooie oorkonde en een verrassing. De centrale plek van de feestelijkheden is de parkeerplaats aan het Tasveld. Er worden door het wijkplatform enige partytenten opgezet, waar voor volwassenen een “aangekleed” kopje koffie klaar staat en voor de kinderen limonade en een versnapering. De dorpswethouder van Rheden, de heer Ronald Haverkamp, zal om 10.00 uur het startsein geven om daarna samen met de kinderen de eerste boom te planten. 

RD adopteert lammetjes

RD adopteert lammetjes

Ook dit jaar zijn er tientallen lammetjes geboren bij de Rhedense schaapskudde en dat betekent dat er weer lammetjes geadopteerd kunnen worden.

Rhedens Dorpsbelang adopteert op zaterdag 16 maart om 14:00 uur vier lammetjes. Wij zijn blij dat burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden onze uitnodiging heeft geaccepteerd om samen met de bestuursleden van de vereniging deze adoptie bij te wonen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en wellicht zelf ook een lammetje te adopteren!

De schaapskudde is belangrijk voor onze gemeente en voor het dorp Rheden in het bijzonder. De schaapskooi, de kudde op de hei en de vele lammetjes blijken een grote trekpleister voor vele toeristen en wandelaars te zijn. Daarom is het  behoud van de kudde een belangrijk voor inwoners en ondernemers van Rheden.

Als Rhedens Dorpsbelang roepen wij dan ook de inwoners van Rheden  op om een lammetje te adopteren, zoals onze vereniging dat al jaren doet. Vanaf 22 februari is de schaapskooi open voor adoptie, burgers en bedrijven kunnen gedurende de openingstijden dagelijks lammetjes adopteren. Adopteren via de website  www.schaapskudde.nl gaat ook, evenals tijdens de traditionele Lammetjesdag op zondag 31 maart 2019.

Vrijwilligersprijs voor 'Het Leespunt'

Vrijwilligersprijs voor 'Het Leespunt'

Maryon Snelders wint de vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden!

Maryon Snelder is actief als vrijwilligster op meerdere fronten. Ook bij de minibieb Het Leespunt in het Dorpshuis: zij is één van de acht dames die het Leespunt draaiend houden. Maryon Snelder is onlangs tot winnaar van de Vrijwilligersprijs 2018 verkozen. Proficiat Maryon! Zij heeft het Leespunt in het dorpshuis in Rheden een bedrag van €75,- toebedeeld; een welkome gift waarmee weer nieuwe boeken kunnen worden aangeschaft.

RD feliciteert BIZ Rheden

RD feliciteert BIZ Rheden

Een fleurige Groenestraat en een gezellig winkelcentrum draagt bij aan de leefomgeving van ons dorp. Rhedens Dorpsbelang feliciteert daarom de zojuist opgerichte BIZ. Dankzij de BIZ gaat er meer levendigheid komen in de Groenestraat. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking.