Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Toch een Koningsdag in Rheden!

Toch een Koningsdag in Rheden!

De Rhedense Oranjevereniging RVO heeft dit jaar geen mogelijkheden gezien om een volwaardige Koningsdag in het dorp te organiseren. Herhaalde oproepen en acties om vrijwilligers te werven waren niet succesvol. Het leek erop dat Koningsdag dit jaar aan het dorp voorbij zou gaan.

Op initiatief van Rhedens Dorpsbelang hebben enige verenigingen en bedrijven de koppen bij elkaar gestoken om toch nog een gezellige Koningsdag te organiseren. De Oranjevereniging kan dan volgend jaar, als men weer op volle sterkte is, weer een feestdag met festiviteiten organiseren, zoals men dat in het dorp gewend is.

Koningsdag in Rheden wordt dit jaar op kleine schaal gevierd op het Meester B. van Leeuwenplein. De feestelijkheden beginnen om 12.00 uur met muziek van de fanfare en het hijsen van de vlag. Daarna zullen diverse sportverenigingen demonstraties geven en kan de jeugd zich uitleven op een springkussen, sjoelen of “spijkerbroek hangen”.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich bij Rhedens Dorpsbelang aanmelden voor de traditionele kleedjesmarkt. Op de website van Rhedens Dorpsbelang (www.rhedensdorpsbelang.nl) staan de spelregels en het adres waar men zich kan melden. Voor alle deelnemende kinderen is een kleine attentie beschikbaar.

In het partycentrum Ons Huis is vanaf 15.00 uur volop gelegenheid voor het nuttigen van een drankje met muzikale omlijsting.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

De organisatoren hopen op Koningsdag 27 april vele kinderen en dorpsbewoners te kunnen begroeten op het Meester B. van Leeuwenplein!

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats opdonderdag 28 maart 2019. Aanvang 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden (zaal open vanaf 19.30 uur).

De agenda is als volgt:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen jaarvergadering van donderdag 22 maart 2018
4. Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018
5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
6. Vooruitblik 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting ALV

Vanaf ca. 21:00 uur:
9. Presentatie “begeleid wonen” van Stichting Onderdak (Lucia Stortelder)

Lucia Stortelder van Stichting Onderdak komt ons vertellen wat de stichting allemaal doet en hoe ze mensen helpen. Ze zal specifiek ingaan op de overlast in ons dorp en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

10. Presentatie “De buurt nog gezelliger!” RadarUitvoering (Ingrid Jansen)
Ingrid Jansen krachtcoach van RadarUitvoering Oost geeft een presentatie over buurtnetwerken. Wat is het en hoe kan het bijdragen aan het weer gezellig maken van Rheden.

11. In gesprek met wethouder Gea Hofstede

Gea Hofstede heeft o.a. Welzijn, wonen en volksgezondheid in haar portefeuille. Met Gea gaan we in gesprek wat de gemeente kan betekenen om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u geen lid bent.

Inloop Zuidflank bij SC Rheden

Inloop Zuidflank bij SC Rheden

Op donderdag 21 maart van 19:00 tot 21:00 is er een inloopbijeenkomst bij de voetbalclub SC Rheden aan de IJsselsingel 91 over twee plannen in de Zuidflank van Rheden.

Hieronder volgt de uitnodiging van de gemeente voor deze bijeenkomst:

De Zuidflank
De Zuidflank van Rheden loopt van Worth Rheden tot en met de Steegse haven. Het bestaat onder andere uit sportvelden, het openluchtzwembad, de kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg. Bij het maken van de structuurvisie gaven inwoners aan dat de Zuidflank toegankelijker moet worden. Om dit te bereiken, hebben we samen met inwoners, eigenaren en verenigingen een masterplan opgesteld. Een tweetal plannen willen we nu graag aan u laten zien.


Clubgebouw Scouting Rhedense Pioniers
De Scouting Rhedense Pioniers is van plan een nieuw clubhuis te bouwen in de Zuidflank achter de kinderboerderij. Op 21 maart laat de scouting de plannen aan u zien en krijgt u informatie over de benodigde bestemmingsplanprocedure.


Openstellen van de boomgaard
De boomgaard op de hoek van de Haverweg en Brinkweg willen we openstellen voor publiek zodat iedereen kan genieten van deze mooie plek. Daarvoor gaan we onder andere een graspad aanleggen, houten picknicksets neerzetten en twee zwaluwtillen plaatsen. Op de inloopavond kunt u de inrichtingstekening bekijken.

Jaarlijkse adoptie lammetjes RD

Jaarlijkse adoptie lammetjes RD

Burgemeester Carol van Eert en scheidend voorzitter Fons Rengers keken vanochtend veel op de weer-app, regen of zonneschijn? De eerste wist dat hij een lammetje ging adopteren terwijl Fons dacht gezellig met zijn kinderen en kleinkinderen een bezoek aan de Schaapskudde te gaan brengen. Al ver voor twee uur hadden zich oud-bestuurders en andere genodigden verzameld om de feestelijkheden bij te wonen.

De zon liet zich niet zien, maar het regenfront was gelukkig voorbij. Wat restte was wind en een goed gehumeurd publiek. Kortom perfect weer voor een middag in de Rhedense natuur. We werden gastvrij ontvangen door schaapsherder Cynthia en haar team. De opkomst was groot en Fons was blij verrast dat hij en zijn twee kleinkinderen Saar en Juliette de eer kregen om samen met burgemeester Carol van Eert een lammetje te mogen adopteren. De lammetjes kregen natuurlijk een naam en zo lopen vanaf vandaag Saar-Juliette, Alphons, Lambert en Toon in de wei te dartelen.    

De Rhedense Schaapskudde hoort net zo bij Rheden als Maxima bij Willem-Alexander. De historie van de Rhedense Schaapskudde gaat terug tot ver in de vorige eeuw en het hoeden van schapen zelfs tot in de Middeleeuwen. Dankzij Stichting Rhedense Schaapskudde wordt de kudde en het Veluwse heideschaap bewaard. Welke Rhedenaar is niet opgegroeid met het jaarlijks Schaapscheerdersfeest? Daarom spraken Carol van Eert en voorzitter Jan Frank Mars het belang van het instandhouden van de kudde uit.  

Bent u ook geïnteresseerd om de Rhedense Schaapskudde te bezoeken of wilt u zelf een lammetje adopteren? Dat kan, de jaarlijkse Lammetjesdag is op zondag 31 maart 2019. Het adopteren van een lammetje kost € 25,00. Je ontvangt dan een geboortekaartje met de door jou gekozen naam. Voor meer informatie zie: https://schaapskudde.nl/lammetjesdag