Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Geef de Rhedense leeuw kleur ..

Geef de Rhedense leeuw kleur ..

Gezelligheid op de Kroeseboomdag: een rommelmarkt, activiteiten, lekker eten en elkaar ontmoeten. Vrijdag 12 april, van 17:00 tot 20:00  op de hoek van de Willem Barentszstraat en de Haverweg. De Entree is gratis. Organisatie: basisschool De Rheder Enk, de Mauritiusschool en kinderopvang Puck en Co, ook wel de ‘De Kroeseboom’, alle inwoners van Rheden uit voor een gezellige avond.

Van alles te doen
Wat is er te doen? Van alles! Sporten, spelletjes, een rommelmarkt, er zijn dieren, kinderen kunnen geschminkt worden, er zijn allerlei lekkere dingen te eten en u kunt genieten van muziek. Om maar een paar activiteiten te noemen: 

SC Rheden komt een voetbal clinics geven. De Munnikenhof is aanwezig met kleine dieren en producten uit hun winkel. Daarnaast zijn er diverse leuke standhouders zoals Stichting de Schaapskooi, Rhevak en de politie. 

Geef de Rhedense Leeuw Kleur

Rhedens Dorpsbelang is ook aanwezig op de Kroeseboomdag. Wij organiseren een kleurwedstrijd voor de kinderen van Rheden.

Hoofdprijs een VIP rondleiding met een echte schaapsherder!

Samen met je beste vriend(in) wandelen over de hei, met uitleg/demonstratie over de schapen, de natuur, begrazing en wat de honden doen. Plus limonade, koek en een aandenken.

Wel of geen afsluiting Posbank?

Wel of geen afsluiting Posbank?

Dit houdt de gemoederen flink bezig in ons dorp. Afsluiting van de Posbank is onderdeel van de ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied. Wat de gevolgen voor ons dorp zijn is nog niet bekend. Laat uw mening horen!
 
Aanstaande donderdag (4 april) kunt u tussen 16.00 en 21.00 uur uw mening hierover geven op landgoed Avegoor in Ellecom.

Via deze link kunt u op de website van de gemeente meer lezen over de Omgevingsvisie Buitengebied: https://rhedensbuitengebied.nl/Home/ArticleID/615/Inspraak-ontwerpomgevingsvisie-Buitengebied 

Van 28 maart tot en met 8 mei 2019 kunt u op de ontwerp Omgevingsvisie reageren door een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Via de eerder genoemde link kunt u op de website van de gemeente lezen waar u deze reactie kunt indienen.

Toch een Koningsdag in Rheden!

Toch een Koningsdag in Rheden!

De Rhedense Oranjevereniging RVO heeft dit jaar geen mogelijkheden gezien om een volwaardige Koningsdag in het dorp te organiseren. Herhaalde oproepen en acties om vrijwilligers te werven waren niet succesvol. Het leek erop dat Koningsdag dit jaar aan het dorp voorbij zou gaan.

Op initiatief van Rhedens Dorpsbelang hebben enige verenigingen en bedrijven de koppen bij elkaar gestoken om toch nog een gezellige Koningsdag te organiseren. De Oranjevereniging kan dan volgend jaar, als men weer op volle sterkte is, weer een feestdag met festiviteiten organiseren, zoals men dat in het dorp gewend is.

Koningsdag in Rheden wordt dit jaar op kleine schaal gevierd op het Meester B. van Leeuwenplein. De feestelijkheden beginnen om 12.00 uur met muziek van de fanfare en het hijsen van de vlag. Daarna zullen diverse sportverenigingen demonstraties geven en kan de jeugd zich uitleven op een springkussen, sjoelen of “spijkerbroek hangen”.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich bij Rhedens Dorpsbelang aanmelden voor de traditionele kleedjesmarkt. Op de website van Rhedens Dorpsbelang (www.rhedensdorpsbelang.nl) staan de spelregels en het adres waar men zich kan melden. Voor alle deelnemende kinderen is een kleine attentie beschikbaar.

In het partycentrum Ons Huis is vanaf 15.00 uur volop gelegenheid voor het nuttigen van een drankje met muzikale omlijsting.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

De organisatoren hopen op Koningsdag 27 april vele kinderen en dorpsbewoners te kunnen begroeten op het Meester B. van Leeuwenplein!

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats opdonderdag 28 maart 2019. Aanvang 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden (zaal open vanaf 19.30 uur).

De agenda is als volgt:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen jaarvergadering van donderdag 22 maart 2018
4. Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018
5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
6. Vooruitblik 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting ALV

Vanaf ca. 21:00 uur:
9. Presentatie “begeleid wonen” van Stichting Onderdak (Lucia Stortelder)

Lucia Stortelder van Stichting Onderdak komt ons vertellen wat de stichting allemaal doet en hoe ze mensen helpen. Ze zal specifiek ingaan op de overlast in ons dorp en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

10. Presentatie “De buurt nog gezelliger!” RadarUitvoering (Ingrid Jansen)
Ingrid Jansen krachtcoach van RadarUitvoering Oost geeft een presentatie over buurtnetwerken. Wat is het en hoe kan het bijdragen aan het weer gezellig maken van Rheden.

11. In gesprek met wethouder Gea Hofstede

Gea Hofstede heeft o.a. Welzijn, wonen en volksgezondheid in haar portefeuille. Met Gea gaan we in gesprek wat de gemeente kan betekenen om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u geen lid bent.