Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Burgemeester Carol van Eert huldigt beste Junior Cyber Agents

Burgemeester Carol van Eert huldigt beste Junior Cyber Agents

Burgemeester Carol van Eert huldigt beste Junior Cyber Agents

Donderdag 16 december was een bijzondere dag voor Do Gleisberg (10 jaar) van basisschool ’t Sterrenbos in Dieren en Ryan Giesbers (11 jaar) van Basisschool De Vlinder in Dieren. Burgemeester Carol van Eert huldigde hen vandaag officieel tot allerbeste Junior Cyber Agents van de gemeente. De kinderen kregen onder andere een echte Hackshield pet en een t-shirt.

De afgelopen weken werden kinderen via HackShield opgeleid tot Cyber Agent. In deze game leren ze niet alleen hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. De politie en burgemeester zijn dan ook erg blij met deze Junior Cyber Agents.

Burgemeester Carol van Eert: “Er zijn al 55 kinderen in onze gemeente die Hackshield spelen en ons dus helpen om cybercriminelen te verslaan. Zij leren bijvoorbeeld nepmails, zogeheten phishingmails te herkennen. Deze zijn soms amper van echt te onderscheiden, veel mensen trappen hier nog met open ogen in. Hoe meer Cyber Agents er zijn, des te veiliger is de gemeente!”.

Leuk en leerzaam

De gehuldigde Cyber Agents waren de afgelopen weken de beste spelers van HackShield. Via een Basistraining en Quests (aanvullende opdrachten en uitdagingen) leerden zij alles over veilig internetten.

Do:” Boeven mogen niet stelen. Hackshield heeft veel leuke levels en ik heb het spel daarom vaak gespeeld. Hierdoor leerde ik veel over hoe we dit soort dingen kunnen voorkomen”.

Ook Ryan vindt Hackshield een heel leuk spel. Hij was er veel beter in dan hij dacht, want hij was helemaal verbaasd dat hij een van de beste spelers in onze gemeente is.

Zoektocht naar nieuwe Cyber Agents gaat door

Ook na de huldiging blijft de gemeente Rheden zoeken naar Junior Cyber Agents. HackShield is een doorlopende game die voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe Quests. Aspirant Cyber Agents kunnen zich dus nog steeds aanmelden op www.joinhackshield.nl.

Donderdag 16 december was een bijzondere dag voor Do Gleisberg (10 jaar) van basisschool ’t Sterrenbos in Dieren en Ryan Giesbers (11 jaar) van Basisschool De Vlinder in Dieren. Burgemeester Carol van Eert huldigde hen vandaag officieel tot allerbeste Junior Cyber Agents van de gemeente. De kinderen kregen onder andere een echte Hackshield pet en een t-shirt.

De afgelopen weken werden kinderen via HackShield opgeleid tot Cyber Agent. In deze game leren ze niet alleen hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. De politie en burgemeester zijn dan ook erg blij met deze Junior Cyber Agents.

Burgemeester Carol van Eert: “Er zijn al 55 kinderen in onze gemeente die Hackshield spelen en ons dus helpen om cybercriminelen te verslaan. Zij leren bijvoorbeeld nepmails, zogeheten phishingmails te herkennen. Deze zijn soms amper van echt te onderscheiden, veel mensen trappen hier nog met open ogen in. Hoe meer Cyber Agents er zijn, des te veiliger is de gemeente!”.

Leuk en leerzaam

De gehuldigde Cyber Agents waren de afgelopen weken de beste spelers van HackShield. Via een Basistraining en Quests (aanvullende opdrachten en uitdagingen) leerden zij alles over veilig internetten.

Do:” Boeven mogen niet stelen. Hackshield heeft veel leuke levels en ik heb het spel daarom vaak gespeeld. Hierdoor leerde ik veel over hoe we dit soort dingen kunnen voorkomen”.

Ook Ryan vindt Hackshield een heel leuk spel. Hij was er veel beter in dan hij dacht, want hij was helemaal verbaasd dat hij een van de beste spelers in onze gemeente is.

Zoektocht naar nieuwe Cyber Agents gaat door

Ook na de huldiging blijft de gemeente Rheden zoeken naar Junior Cyber Agents. HackShield is een doorlopende game die voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe Quests. Aspirant Cyber Agents kunnen zich dus nog steeds aanmelden op www.joinhackshield.nl.

 

Afvalwijzer gemeente Rheden

Afvalwijzer gemeente Rheden

Afvalwijzer valt binnenkort op de mat

In de laatste week van dit jaar en de eerste week van 2022 wordt de Afvalwijzer voor komend jaar bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Rheden.
Inwoners kunnen de ophaaldagen op hun adres binnenkort ook al bekijken op de 
online Afvalwijzer.

Afvalwijzer App

Voor de smartphone en tablet (Apple of Android) is er de Afvalwijzer-app. Deze app is gratis te downloaden in de Appstore of Play Store.
Hier staan de inzameldagen vermeld en kan een melding ingesteld worden om een herinnering te krijgen als een container aan de weg gezet mag worden.

Groot inspraaktraject in gemeente Rheden over windmolens en zonnevelden

Groot inspraaktraject in gemeente Rheden over windmolens en zonnevelden

Groot inspraaktraject in gemeente Rheden over windmolens en zonnevelden

Inwoners kunnen meepraten via Burgerberaad

 

Een kwart van alle inwoners, tientallen inwoners, werkgevers en ambtenaren van de gemeente Rheden krijgen rond maart volgend jaar een uitnodiging om hun mening te geven over het opwekken van duurzame energie via windmolens en grote zonnevelden. Zij worden gevraagd om mee te doen aan een zogenoemd ‘burgerberaad’ dat de gemeenteraad gaat adviseren over de energietransitie.

 

De 10.000 inwoners worden via loting uitgekozen, het is de bedoeling dat uiteindelijk 313 burgers daadwerkelijk meedoen. Daarnaast nemen 60 werkgevers en ruim 60 ambtenaren en politici deel. Bovendien kunnen ruim 60 inwoners die over dit onderwerp willen meepraten, maar die niet zijn ingeloot, als ‘vrijdenkers’ meedoen.

 

Met de komst van een burgerberaad wordt gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving. De aanpak met loting is afkomstig van de stichting G1000.nu, een burgerinitiatief dat de afstand tussen burgers en politiek wil overbruggen. G1000.nu is ook betrokken bij het Rhedense project. De Rhedense gemeenteraad stemde dinsdag 14 december in met het ambitieuze inspraaktraject.

 

Om tot een goed advies te komen wordt een uitvoerig traject bewandeld. Er vinden cafés plaats met ambtenaren en sleutelfiguren uit de verschillende dorpen om het burgerberaad goed voor te bereiden. Daarna zijn er cafés en gesprekstafels met inwoners, werkgevers en ambtenaren, een burgertop en verschillende burgerfora om tot een burgerakkoord te komen. In dit burgerakkoord staan bouwstenen, voorstellen en adviezen aan de gemeenteraad.

 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in december 2022 opnieuw besluit over de beleidskaders voor de Rhedense Klimaataanpak. Pas daarna worden scenario’s opgesteld voor de gebieden waar mogelijkheden worden gezien door bestuur en inwoners.

 

Dorus Klomberg, wethouder Duurzaamheid: “De raad heeft een belangrijk besluit genomen, dat een nieuwe dimensie geeft aan samenwerken met onze inwoners en ondernemers. Het is andere manier dan we gewend zijn om hen serieus mee te laten praten over en richting te geven aan zo’n belangrijk onderwerp dat over de toekomst van ons allemaal gaat. Ik ben blij dat we het komende jaar uitvoerig de tijd zullen en kunnen nemen, zodat er over een jaar een gedragen besluit genomen kan worden.”

Nieuwe Ambt & Heerlijkheid

Nieuwe Ambt & Heerlijkheid

 

 

Het decembernummer (213) van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal, is vanaf vrijdag 3 december 2021 te koop voor € 4,95 bij:

  • The Read Shop in Dieren en Velp
  • Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp
  • Firma Elderman, Groenestraat 54, Rheden
  • Bakkerij Samberg in Ellecomen
  • Kapsalon De Oude Post in De Steeg

 

Dit keer met een zeer gevarieerde inhoud, waarbij bijna alle Rhedense dorpen aan bod komen:

Over de Thorbecke Graven bij de Petruskerk in Spankeren

Over de waterkeringdammen ten noorden van Rheden

De  kindergraven op begraafplaats Rozendaal

Over o.a. een contractpension in de serie: Van villa Korvina tot huize Mariposa

Een klooster en een kerk in De Steeg

Over een predikant in Ellecom en De Steeg van 1921-1933:  Broer de Jong

Fotografen in Dieren: drie generaties Dirksen en een drogisterij: Dobbenberg

Het verhaal over “de laatste Heer van Baak” dat zich ook afspeelt in Velp

Boekbespreking over het huis “Villa de Wartburg van Loes Hegger