Verslag warmtevisie

Verslag warmtevisie
Eerst wat achtergrond info:


De gemeente Rheden wil 3 teraJoule opwekken d.m.v. duurzame energie. TeraJoule is een eenheid voor energie die je
zowel voor gasverbranding (is normaliter in m3) en voor stroom kunt gebruiken (normaliter in Kwh).
Als het gaat om het energieverbruik van huishoudens is dit ongeveer 6 % aan stroom en 30 % aan gasverbruik.
Het plan is om de huidige energiebehoefte met ongeveer 50 % reduceren. Een van de manieren daarvoor is de
warmtevisie.


De richtlijn is om in 2040 helemaal van het gas af te zijn en in 2030 4800 woningen.
de winst die te behalen is om het het stuk van 30% gasverbruik van huishoudens naar beneden te brengen en/of te
wijzigen naar een duurzamere manier van verwarmen.
Waarom gaan besparen bij de huishoudens en niet de industrie?
Gemiddeld is de warmtebehoefte van een huishouden 70 graden en van de industrie 500 graden. Met stroom kun je
bijvoorbeeld maar tot 300 graden verwarmen. Dus alternatieven voor gas (bijvoorbeeld waterstof) wil men reserveren
voor de industrie.


Het idee achter de warmtevisie is om de huizen niet meer met gemiddeld 70 graden te verwarmen, maar met nog maar
30 graden. Dit kan door gebruik te maken van een huis te verwarmen met vloerverwarming, of door een hybride
warmtepomp, of door elektrisch te verwarmen, of over te gaan op lage temperatuur radiatoren, maar in alle gevallen
moet het huis goed geïsoleerd zijn.


Verder wil men van het gas af (landelijk), omdat de winning van aardgas uit Groningen geen optie meer is. Ook wil men
(landelijk) niet afhankelijk zijn van gas uit Rusland.


Nu is de oplossing/gedachte om de warmte van de industrie te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens. Dus de
restwarmte van de industrie gebruiken voor het verwarmen van woningen. Ook wordt gedacht aan het plaatsen van
zonnecollectoren. Een zonnecollector is een paneel dat warmte van de zon via water vasthoudt en op die manier
bedrijven/woningen van warmte kan voorzien. Het gebied langs de snelweg (A348) wordt gezien als kansrijk daarvoor.
Op deze manier kan een groot deel van de 30 % aan energiegebruik worden terug gedrongen.
Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Het is alleen efficiënt voor huizen in de buurt van industrie met veel restwarmte.
2. De hele wijk moet meedoen.
3. Je moet de huizen aanpassen. (van gemiddeld 70 graden verwarmen (c.v. leidingen) naar 30 graden).
4. Punt 3 betekent over het algemeen dat de woningen goed geïsoleerd moeten zijn.


De no-regret maatregelen voor bewoners zijn:
Isoleren en besparen, zonnepanelen, elektrisch koken.
Dit zijn maatregelen waarvan je geen spijt krijgt en die over het algemeen binnen 10 jaar zijn terugverdiend. Als deze
maatregelen door alle inwoners worden uitgevoerd wordt al een groot deel van de warmtevisie gehaald. De warmtevisie
= een onderdeel van de klimaataanpak.
De gebieden het dorp Rheden, Velp onder het spoor en Dieren boven het spoor worden gezien als kansrijk voor een
nieuw warmtenet.


Concreet betekent dit voor de bewoners van een eigen huis:
1. extra kosten ivm isoleren van de woning. Ivm minder kosten aan gas wordt dit normaliter binnen 10 jaar terug
verdiend.
2. aanpassingen aan de huidige installatie (naast c.v. Ketel een hybride ketel plaatsen, radiatoren aanpassen in
systemen die kunnen verwarmen met een lage temperatuur)


Verdere mogelijkheden voor duurzame alternatieven zijn TEO (dmv temperatuurverschillen in opp water), zonthermie
(A348) en eventeel all electric.
Op dit moment is het zo dat je niet verplicht bent om mee te doen. De gemeente wil – zoals het nu lijkt – dit ook niet
verplicht stellen. Wel lijkt me dat je als de gas levering stopt, wel een alternatief moet hebben.


De duurzame alternatieven zijn niet in beton gegoten. Daar wordt dit voorjaar over gesproken.
Vaststelling warmtevisie maart 2021 gemeenteraad
start wijkuitvoeringsplan voorjaar 2021
Kijk voor meer info ook op www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Warmtevisie

Volg ons op