Verbetermaatregelen overwegen in Rheden

Beste inwoners van het dorp Rheden,

 

Graag willen wij u informeren over het volgende.

 

In september vorig jaar zijn er informatiebijeenkomsten geweest van ProRail over de “Verbetermaatregelen overwegen in Rheden”. Aan de hand van informatiekaarten hebben wij toegelicht welke werkzaamheden er de komende jaren plaatsvinden. Per overweg is uitgelegd welke verbetermaatregel aan de overweg wordt getroffen. Ook is een indicatieve planning getoond en zijn vragen hierover beantwoord. Met de inzichten van september 2020 was het de bedoeling eind 2020 te starten bij de overwegen waar de toeleidende wegen zouden worden aangepast. Hierna wilden wij starten met de overwegen waar spoor technische aanpassingen inclusief de beveiliging nodig waren.

 

In de afgelopen maanden zijn de plannen verder gedetailleerd uitgewerkt. Dit heeft ProRail het inzicht gegeven in een andere efficiëntere en voor de omgeving minder hinderlijke aanpak. Gevolg is echter dat de start van het werk een half jaar later plaatsvindt. In de zomer dit jaar (ca. augustus) start de aannemer met de reconstructie van de overweg aan de Groenestraat. In het eerste kwartaal van 2022 worden de overwegen Biljoen, Schaarweg, Pinkelseweg, Middachtenallee, Havelandseweg, Hofstetterlaan en de Lange Juffer aangepakt. De bouw van de onderdoorgang in de Lentsesteeg vraagt meer voorbereidingstijd. De verwachting is dat deze in 2023 wordt gerealiseerd.

 

De vragen van de informatiebijeenkomsten hebben wij uitgewerkt in een "vraag - antwoord overzicht". 

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de start van de werkzaamheden en de impact daarvan op de omgeving, zullen wij u nader informeren.

Volg ons op