Toch een Koningsdag in Rheden!

De Rhedense Oranjevereniging RVO heeft dit jaar geen mogelijkheden gezien om een volwaardige Koningsdag in het dorp te organiseren. Herhaalde oproepen en acties om vrijwilligers te werven waren niet succesvol. Het leek erop dat Koningsdag dit jaar aan het dorp voorbij zou gaan.

Op initiatief van Rhedens Dorpsbelang hebben enige verenigingen en bedrijven de koppen bij elkaar gestoken om toch nog een gezellige Koningsdag te organiseren. De Oranjevereniging kan dan volgend jaar, als men weer op volle sterkte is, weer een feestdag met festiviteiten organiseren, zoals men dat in het dorp gewend is.

Koningsdag in Rheden wordt dit jaar op kleine schaal gevierd op het Meester B. van Leeuwenplein. De feestelijkheden beginnen om 12.00 uur met muziek van de fanfare en het hijsen van de vlag. Daarna zullen diverse sportverenigingen demonstraties geven en kan de jeugd zich uitleven op een springkussen, sjoelen of “spijkerbroek hangen”.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich bij Rhedens Dorpsbelang aanmelden voor de traditionele kleedjesmarkt. Op de website van Rhedens Dorpsbelang (www.rhedensdorpsbelang.nl) staan de spelregels en het adres waar men zich kan melden. Voor alle deelnemende kinderen is een kleine attentie beschikbaar.

In het partycentrum Ons Huis is vanaf 15.00 uur volop gelegenheid voor het nuttigen van een drankje met muzikale omlijsting.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

De organisatoren hopen op Koningsdag 27 april vele kinderen en dorpsbewoners te kunnen begroeten op het Meester B. van Leeuwenplein!

Volg ons op