Start werkzaamheden nieuwe Dorpspark de Laak

Start werkzaamheden nieuwe Dorpspark de Laak

Medio juli start NTP Infra in opdracht van de gemeente Rheden met de aanleg van het nieuwe Dorpspark De laak in Rheden. Dit is een onderdeel uit het Masterplan de Zuidflank.
In dit gebied wordt dit jaar invulling gegeven aan een nieuw aan te leggen recreatief wandelpad, de waterbeleving in De Laak en de herinrichting van de Dorpsentree met de autosnelweg A348.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaar klaar.

Planning in hoofdlijnen

  • Begin juli starten de voorbereidende werkzaamheden in het gebied.
  • Halverwege juli starten de werkzaamheden rondom de nieuwe schijnbrug ter hoogte van de Oranjeweg met De Laak.
  • Medio augustus na de bouwvakantie wordt de nieuwe voetgangersbrug in De Laak ter hoogte van de sportvelden gerealiseerd.
  • In september starten er diverse grondwerkzaamheden in De Laak waarbij de oevers en bodem op verschillende locaties wordt aangepast.
  • In september wordt het nieuwe recreatieve (beton)pad over een lengte van 3 kilometer aangebracht.
  • In oktober wordt de nieuwe dorpsentree, het kruispunt Oranjeweg-IJsselsingel-Laakweg met de aansluiting snelweg A 348 gemaakt.

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving

Het aanleggen van het nieuwe recreatieve wandelpad, de realisatie van de schijnbrug en nieuwe brug evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. Daarnaast zal het kruispunt Oranjeweg-IJsselsingel-Laakweg met de aansluiting snelweg A 348, tijdens de werkzaamheden voor doorgaand verkeer maximaal vier weken worden afgesloten. Gedurende de werkzaamheden aan het nieuwe recreatieve pad kan het voorkomen dat wandelpaden door het graslandschap langs De Laak tijdelijk zijn afgesloten.

 

Masterplan de Zuidflank

Om de Zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken. De Zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en is de natuurspeelplaats aangelegd. Nu is het volgende gebied aan de beurt vanaf de sportvelden tot begin Steegse Haven.

 

Volg ons op