Spreekbuis van de achterban??

Spreekbuis van de achterban??

Op vrijdag 11 februari jongsleden organiseerde centrum “De Verbeelding” een avond in de dorpskerk van Rheden waar verschillende politieke partijen konden debatteren over hun verkiezingsprogramma’s. Voor de pauze werd gedebatteerd over vooraf opgestelde stellingen. Na de pauze was er ruimte voor vragen van de deelnemers.

Eén van de vragen was van een belangengroep voor senioren waarom een aantal partijen geen reactie had gegeven om over het politiek manifest te komen praten. De betreffende lijsttrekkers boden hun excuses aan voor het niet reageren, omdat ze de uitnodigingen niet hadden gezien of geen tijd hadden gehad.

Verder kwam er een vraag van een belangenvereniging over hoe de partijen de positie zien van de belangengroeperingen. Dit naar aanleiding van de reacties tijdens de inspreekavond in de raad afgelopen november over de bereikbaarheid van het Nationaal Park Veluwezoom. Maandenlang hebben vrijwilligers van ruim 30 belangengroepen en ondernemers veel energie en vrije tijd gestoken in het uitwerken van verschillende scenario’s voor het Masterplan Veluwezoom. Daarvoor was een voorstel (scenario C+) aan de raad aangeboden, die mede ondersteund werd door Natuurmonumenten. Dit scenario is door een aantal politieke partijen  “afgeschoten”, omdat de belangengroeperingen niet namens hun achterban spreken en daardoor geen “democratische legitimiteit” bezitten (geen spreekbuis zijn). De reden voor deze aanname is dat een aantal raadsleden door bewoners zijn gebeld, omdat zij het niet eens zijn met het voorstel.

Bovenstaande handelswijze en uitspraken hebben veel pijn gedaan bij de vrijwilligers van de belangengroepen en ondernemers. De reactie van een aantal partijen was dat zij de volksvertegenwoordigers zijn en dat de belangengroeperingen maar een deel van de inwoners vertegenwoordigen. Ook werd de term van “democratische legitimiteit” weer uitgesproken.

Wat wij als Rhedens Dorpsbelang ons afvragen is hoe de partijen de burgerparticipatie dan verder willen invullen? Is dit slechts het deelnemen aan het mooie project “ik buurt mee”, waarbij de vouchers, die jaarlijks een aantal keren worden verspreid, gebruikt kunnen worden voor activiteiten voor en door de bewoners. Echter dit heeft niets te maken met wat de inwoners verstaan onder belangenbehartiging.

Gelukkig zijn er een aantal partijen wel van mening dat de belangengroeperingen democratisch legitiem zijn en een plek hebben in de gemeenschap. Dat geeft hoop voor de komende jaren.

Tot slot willen we de organisatoren en deelnemers van de debatavond bedanken voor hun inzet en bijdrage.

Het Bestuur Rhedens Dorpsbelang

Volg ons op