Brief Stichting Red de Veluwe

 

                                                                                                                                                     Rheden, april 2021

 

Beste inwoners van Rheden en omgeving,

                                                           

Zoals u waarschijnlijk wel weet is Stichting Red de Veluwe sinds de zomer van 2017 actief om de rust op de Veluwe en in de IJsselvallei te bewaren. De regering is van plan vakantievluchten van Lelystad Airport toe te staan. Omdat het Nederlandse luchtruim klein en erg druk is, zal 80% van die vliegtuigen laag over de Veluwe en de IJsselvallei vliegen. Wij verzetten ons tegen de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten.

 

Wat merkt u van die vluchten? We horen wel eens: “Het valt wel mee” of “Ik heb nergens last van, het speelt niet bij ons”. Maar vergis u niet: Lelystad open betekent uiteindelijk 45.000 vluchten per jaar, waarvan 80% naar het zuiden vliegt, elke dag van de week, van 6 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds. Elk vliegtuig dat overkomt – en ze komen dicht over uw huis - levert geluidoverlast op, met name in de ochtend en in de late avond. En elk toestel stoot een veelheid aan schadelijke stoffen uit die we inademen en de kwaliteit van de natuur aantast.

 

Besluitvorming, onderzoek. Keer op keer is aangetoond dat de besluitvorming over die opening niet deugt, cijfers niet kloppen, onwelgevallige rapporten worden achtergehouden, etc. En toch doen de regering, sommige politieke partijen en de luchtvaartlobby er alles aan die opening te forceren.

 

Vliegveld is illegaal uitgebreid. N.V. Luchthaven Lelystad, onderdeel van Royal Schiphol Group, is domweg haar gang gegaan. Zij heeft het vliegveld uitgebreid zonder over een natuurvergunning te beschikken. De verhoging van de verkeerstoren, de aanleg van de nieuwe verlengde en verbrede start- en landingsbaan, de bouw van de terminal, het parkeerterrein, enz.: allemaal illegaal gerealiseerd.

 

Wij vechten het aan. Bijgestaan door een advocaat hebben wij aan minister Schouten in een juridische procedure gevraagd het project uitbreiding vliegveld Lelystad te stoppen. Zij heeft vastgesteld dat Lelystad Airport in strijd met de Wet natuurbescherming heeft gehandeld. Maar toch neemt ze geen maatregelen tegen de luchthaven.  Wij zijn daartegen in beroep gegaan en deze procedure loopt.

 

Nieuwe ontwikkelingen: vergunning voor 10.000 vliegbewegingen per jaar. Op 15 februari jl. heeft minister Schouten een ontwerpbesluit gepubliceerd: zij staat 10.000 vakantievluchten per jaar toe. En  op 16 maart heeft Lelystad Airport alle 45.000 vliegbewegingen van de minister in de schoot geworpen gekregen (“legalisering”) omdat de Eerste Kamer niet heeft opgelet. Wij verzetten ons in nauwe samenwerking met anderen (waaronder Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen, Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en MOB) tegen verlening van de vergunning van 10.000 vluchten.Wij hebben op 25 maart jl. een zienswijze ingediend. Onze ervaringen met het indienen van een zienswijze is bedroevend: de ministeries trekken zich hoegenaamd niets van onze argumenten en die van anderen aan. Er zit dan weinig anders op dan het instellen van beroep, waarbij we ons, net als bij de zienswijze, laten bijstaan door advocaten. De minister zal naar de rechter moeten luisteren. Ook het invoeren van de 45.000 vliegbewegingen zullen we bestrijden.

 

Help ons de laagvliegroutes te voorkomen en steun ons. We maken echt een kans de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten te voorkomen als u ons steunt bij het beroep tegen de verlening van de vergunning en ons verzet tegen die 45.000 vliegbewegingen. U kunt ons helpen door ons financieel te steunen, want voor de acties, het opstellen van de zienswijze en de beroepsprocedures is geld hard nodig. Dus is elke donatie welkom.

 

Maak alstublieft een bedrag naar keuze over naar: NL73 ABNA 0810 899 167
t.n.v. Stichting Red de Veluwe

Kijk voor meer informatie op onze website. Daar kunt u ook makkelijk met iDEAL doneren: https://www.stichtingreddeveluwe.nl/steun 
Of scan de QR-code met uw mobiel om naar onze website te gaan:

 

Op de site vindt u heel veel informatie over ons. Wij hopen dat u ons helpt bij het redden van ons nu nog rustige, landelijke gebied. Wij kijken uit naar nog vele rustige jaren in onze mooie dorpen.

 

Alvast bedankt voor uw onmisbare steun!

 

Namens alle vrijwilligers en het bestuur van de stichting

R.W. Tieskens                               H.N. s’Jacob                              H.C. Brandsma

 

Stichting Red de Veluwe maakt met 21 andere actiegroepen, actief in 5 provincies, deel uit van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). Kijk ook op www.satl-lelystad.nl

N.B.: Doneren heeft echt zin! De stichting heeft de ANBI-status, dus uw donaties is fiscaal aftrekbaar. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Uw donatie komt dus volledig ten goede aan de werkzaamheden om de opening van Lelystad voor vakantievliegtuigen en daarmee de laagvliegroutes te voorkomen.

Volg ons op