Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

73 jaar vrijheid

73 jaar vrijheid

 

Op 16 april 1945 is Rheden bevrijd. Familie Liet heeft in de oorlog Joodse kinderen in huis genomen. Ter herinnering staat een monument aan de Worth Rhedenseweg nabij de Rhedense Leeuw. Vrijwilligers hebben dit monument recent een flinke opknapbeurt gegeven. RD heeft de nieuwe planten betaald en buurtbewoners gaan deze verzorgen.

Een mooi moment om letterlijk even bij stil te staan enkele weken voor 4 mei.

Het Leespunt viert zijn tweejarig bestaan!

Op 15 april 2016 opende ‘Het Leespunt’ - een minibieb voor senioren - zijn deuren in het dorpshuis in Rheden. Het Leespunt biedt een gevarieerd aanbod aan romans, thrillers, grote letterboeken en luisterboeken.

Er staan nu bijna 50 leden ingeschreven! Acht enthousiaste vrijwilligsters zijn actief met het uitlenen van boeken.

Bij Het Leespunt gaat het niet alleen om boeken maar zeker ook om de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Koffie en thee staan klaar voor de bezoekers van Het Leespunt. Het Leespunt is vrijwel het gehele jaar, dus ook tijdens de vakanties, geopend: op de maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur; op de woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Aan de leners wordt een jaarlijkse bijdrage van € 5,00 gevraagd.

Het Leespunt bestaat nu twee jaar! Reden voor een feestje, niet alleen voor leden, maar ook voor niet leden. Wij heten u graag welkom op vrijdag 20 april aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur in het dorpshuis aan het Meester B. van Leeuwenplein in Rheden. Paul Groos, een verhalenverteller, zal deze middag opluisteren met een paar van zijn verhalen.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, zouden wij dit graag voor 13 april van u vernemen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 026-4953766 van Yvonne Vreem of tijdens onze openingsuren in het Leespunt.

Algemene ledenvergadering druk bezocht!

Algemene ledenvergadering druk bezocht!

Er moesten extra stoelen komen om alle aanwezigen een zitplaats te kunnen bieden tijdens de algemene ledenvergadering. Het is een bewogen jaar geweest, dus de grote opkomst verbaasde ons niet.

Afscheid
Met bloemen en een aardigheidje hebben we afscheid genomen van onze covoorzitter Chris van Zwam en bestuurslid Ineke Rosendahl. Ineke heeft maar liefst 20 jaar in het bestuur van Rhedens Dorpsbelang gezeten. Reden om haar extra in het zonnetje te zetten. Ineke is benoemd tot erelid van onze vereniging, chapeau!

Welkom
Het bestuur heeft Jan Frank Mars voorgedragen als nieuwe voorzitter. Jan Frank belooft de aanwezigen het goede werk van Chris voort te zetten. Een open blik, samenwerken met bewoners, verenigingen en de gemeente is zijn uitgangspunt. Altijd opbouwend maar kritisch en vasthoudend als het moet. In de volgende Nieuwsbrief zal Jan Frank zich uitgebreid aan de bewoners van Rheden voorstellen.

Speerpunten 2018
• Samen met de ondernemersvereniging werken aan een plan voor de Groenestraat
• Met de gemeente een plan van aanpak maken om de verloedering van ons dorp te bestrijden
• Doorstart van de Spaander onder een nieuwe naam
• Meedenken over de uitvoering Zuidflank en een mooiere entree aan de Posbank-kant

Gemeente Rheden
John van Beek en Arno Eimers van Toezicht en Handhaving gaven een duidelijk overzicht van hun dagelijkse werkzaamheden. T&H is meer dan bekeuringen uitschrijven. Problemen pak je aan bij de basis, dat is hun mantra. Heeft u een klacht? Elke woensdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur is er spreekuur in het Dorpshuis.

Michiel Smid en Geert Driebergen praten ons bij over de ruimtelijke ontwikkelingen aan de noord- en zuidkant van ons dorp. Ze riepen iedereen op om mee te denken. Voor goede ideeën is altijd plaats. Rhedens Dorpsbelang volgt de ontwikkelingen op de voet.

Tot slot
Ik sta 100% achter de oproep van mijn voorganger Chris van Zwam. Ieder huishouden van Rheden zou lid moeten zijn van Rhedens Dorpsbelang. Voor € 5,- per jaar, dat is nog geen 1,5 cent per dag, steunt u onze vereniging. Nog geen lid? Meld u zich via het aanmeldformulier aan!

Heeft u ideeën of een klacht, laat het ons weten dan gaan we ermee aan de slag!

Vriendelijke groeten van,
Jan Frank Mars

Rhedens Dorpsbelang uw Belang!

Jaarlijkse adoptie van lammetjes door Rhedens Dorpsbelang

Jaarlijkse adoptie van lammetjes door Rhedens Dorpsbelang

De vrieskou weerhield de vertegenwoordiging van Rhedens Dorpsbelang en de genodigden niet van de jaarlijkse adoptie van lammetjes ter ondersteuning van de Stichting Rhedense Schaapskudde. De schaapskudde is belangrijk voor het dorp Rheden en haar bewoners. Niet alleen vanwege de cultuurhistorische waarde van de schaapskooi en de heide, maar de schaapskudde trekt ook veel toeristen naar ons dorp of zoals Jan Frank Mars het verwoordde: “Zonder Rhedense Schaapskudde geen Schaapscheerdersfeest”!

De geadopteerde lammetjes werden toegewezen aan Ineke Rosendahl, die na 20 jaar afscheid neemt van het bestuur en aan Jan Frank Mars, de komende voorzitter van Rhedens Dorpsbelang. Bovendien werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Het Leespunt en het Rhedens Maal, beide belangrijk voor ons dorp, in het vrieskoude zonlicht te zetten. Zij mochten op onze kosten een lammetje adopteren.

Wij adviseren iedereen die nog niet geweest is om snel eens een kijkje te nemen bij de schaapskooi. 25 maart is het Lammetjesdag en kunt u voor € 25,- een lammetje adopteren om daarmee de Rhedense Schaapskudde te ondersteunen. Op www.schaapskudde.nl vindt u de openingstijden voor adopties in de maanden maart en april.