Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

De Groenestraat is opgefleurd!

De Groenestraat is opgefleurd!

IMG 2634 1

Sinds ruim een jaar hebben de dorpen Rheden en De Steeg weer een actieve ondernemersvereniging, Ondernemend Rheden De Steeg of ORDS. Het is bewust geen winkeliersvereniging, de vereniging is voor alle ondernemers toegankelijk en telt inmiddels bijna 75 leden. Het doel van deze vereniging is om de bedrijven in Rheden en De Steeg beter te profileren en om samen te werken bij het behartigen van de gezamenlijke belangen en te profiteren van collectieve voordelen. Binnen de ORDS zijn er diverse commissies gevormd zodat leden zich actief kunnen inzetten voor activiteiten en bijeenkomsten. Zo is er de commissie Centrumgebied Rheden. Deze commissie streeft ernaar om samen met Rhedens Dorpsbelang en de gemeente Rheden, stap voor stap een centrumplan te ontwikkelen, zodat er weer een bruisend en levendig winkelgebied ontstaat, waarbij de huidige winkels behouden kunnen blijven en leegstand van de panden wordt tegengegaan.

De eerste, gezamenlijke stap is inmiddels genomen. Met financiële bijdragen van de ondernemers en pandeigenaren uit de Groenestraat, Rhedens Dorpsbelang en de gemeente Rheden, zijn prachtige bloemenbaskets aan de lantarenpalen in het winkelgebied geplaatst, wat tot een kleurrijke opfleuring van de Groenestraat en het winkelgebied heeft geleid.

Natuurlijk is Rhedens Dorpsbelang ook heel tevreden met dit prachtige initiatief en de belangenvereniging zal zich in de toekomst zeker verder inzetten om van het centrum van Rheden weer een bruisend en levendig winkelgebied te maken!

IMG 2637 1

Nieuwe treurbeuk op Begraafplaats De Pinkel

Nieuwe treurbeuk op Begraafplaats De Pinkel

Vroeger werden de rijken in de kerk begraven, wat gepaard ging met het verspreiden van een wat onaangename geur. Het dorp Rheden was niet rijk dus velen konden zich deze luxe niet veroorloven. Het kerkbestuur besloot om de geur van rijkdom uit de kerk te bannen. In 1870 is een nieuwe begraafplaats aan de rand van het dorp gesticht. Dat gebeurde aan het toenmalige melkpad. Een paadje van de Pinkelseweg naar de Veerweg, waarlangs de dorpelingen naar de boerderij konden lopen om melk te halen.

De begraafplaats bleef tot begin negentiger jaren in gebruik en raakte toen in verval. Dat was voor een aantal inwoners een doorn in het oog. Een grote groep vrijwilligers heeft in de afgelopen jaren de begraafplaats weer enigszins op orde gebracht. Dit vrijwilligersinitiatief heeft dit jaar geleid tot het oprichten van Stichting Oude Begraafplaats De Pinkel. Met als doel om de begraafplaats te conserveren en onderhouden.

Twee jaar geleden waaide een grote treurbeuk om, die 150 jaar geleden tijdens de opening van de begraafplaats was geplant. De eerste officiële daad van de nieuwe stichting was dan ook het planten van een nieuwe treurbeuk. De aanschaf is met een ruime donatie van Rhedens Dorpsbelang mogelijk gemaakt.

Woensdagmiddag 25 april 2018 om 16.00 uur werd de aanplant met ceremonie uitgevoerd door de voorzitter van de stichting, de heer Gerrit Hoftijzer en een bestuurslid van Rhedens Dorpsbelang, de heer Hans Mulder.

De stichting levert een grote bijdrage aan het behoud van dit cultuurhistorisch monument van het dorp. De oude begraafplaats verdient het zeker om te worden behouden en het dorp zal zich daar sterk voor moeten maken. Ook de gemeente zou hierin een rol moeten gaan spelen door enkele voorzieningen zoals vervanging van het hekwerk financieel mogelijk te maken. Opdat de historie van overledenen van het dorp behouden blijft voor komende generaties en de begraafplaats cultureel erfgoed kan blijven. Rhedens Dorpsbelang steunt het voortbestaan van de begraafplaats: goed voorbeeld doet volgen?

 

De begraafplaats is dagelijks open voor publiek. Er zijn bijzondere graven, grafzerken en familiegrafkelders te zien, omzoomd door prachtige oude beuken en andere bomen. Bijzonder zijn de betonnen zerken van toen armlastige bewoners. In het vochtige beton werd de naam van de gestorvene zorgvuldig met kleine kiezelsteentjes ingelegd. Het beton werd door de werkgever gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast valt ook een grafsteen van een voormalige inwoner op. Een weduwe waarvan de echtgenoot als marineofficier dienst had gedaan bij de Oostenrijkse marine, anno 1900. Als Rhedens Dorpsbelang kunnen wij een bezoek zeker aanbevelen en wij wensen de stichting en haar vrijwilligers veel succes!

Opening proefopstelling infiltratiebuizen

Opening proefopstelling infiltratiebuizen

Donderdagmiddag 19 april 2018 heeft wethouder Ronald Haverkamp namens de gemeente Rheden de proefopstelling voor de afvoer van hemelwater geopend en in gebruik genomen. Het is een project om regenwater in het stedelijke gebied langer en effectiever vast te houden in de ondergrond. Ook Rhedens Dorpsbelang was voor deze feestelijke opening uitgenodigd. Aanleiding van het project was de wateroverlast voor verkeer aan de Arnhemsestaatweg. Op de kruising met de Lentsesteeg is het aanwezige gemengde riool niet berekend op een dergelijke hoeveelheid hemelwater. Ter hoogte van de Lentsesteeg aan de Arnhemsestraatweg is als proef een drietal zeer diepe (15 meter) infiltratiebuizen geplaatst waarin het hemelwater wordt afgevoerd, opgeslagen en teruggevoerd naar de ondergrondse watervoerende lagen.

Naar aanleiding van dit project heeft RD bij de gemeente ook aandacht gevraagd voor de grote overlast in het zuidelijk deel van de Lentsesteeg. In het zuidelijk deel loopt het water vanaf de zijde van de spoorlijn en vanaf de Arnhemsestaatweg naar het laagste punt op het land van bewoners. Er staat bij bewoners na zware en extreme regenval water op het grondgebied met een oppervlak van meer dan 1000 m2, met in het midden een diepte van 1.40 meter, staat het water 40 cm hoog in de garage en stroomt het water nog net niet in de woning. De laatste jaren heeft de brandweer daar meerdere malen urenlang water moeten wegpompen. Infiltratiebuizen worden daar niet geplaatst (het project aan de Arnhemsestraatweg is een proef), maar de situatie heeft wel geleid tot een tijdelijke oplossing bij een van de bewoners. Het wachten is op het geplande fietstunneltje onder het spoor door. Dan wordt de gehele riolering en afwatering van het zuidelijk deel van de Lentsesteeg ook aangepakt en is de verwachting dat de wateroverlast daar ook tot het verleden behoort.

Bij het hotel De Roskam is een informatiebord geplaatst waarop het project duidelijk wordt weergegeven. Lees meer over het project op de website Urban Waterbuffer https://www.urbanwaterbuffer.nl

Eindelijk is het zover!

Eindelijk is het zover!

Op 25 april om 16:00 uur wordt een nieuwe treurbeuk op Begraafplaats De Pinkel geplant.

Dit Cultuurhistorisch Erfgoed in Rheden wordt nu nog beter beschermd door “Stichting Oude Begraafplaats de Pinkel”. Het doel van de stichting is om de oude historische begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden te conserveren en te behouden. De medewerkers van de stichting doen dit door het plegen van regelmatig onderhoud aan de graven, de beplanting en de algemene inrichting. Ook gaat de stichting kennis van de begraafplaats en de personen die er begraven liggen vastleggen en beschikbaar stellen voor geïnteresseerden.

In 2016 is tijdens de kerstdagen een bijzondere treurbeuk omgewaaid. De boom is waarschijnlijk geplaatst tijdens de opening van de begraafplaats op 7 december 1870 of net daarna. Rhedens Dorpsbelang ondersteunt de doelstelling van de stichting. Wij doen dit door een bedrag van € 500,00 beschikbaar te stellen. Hiervoor is onder andere de nieuwe treurbeuk aangeschaft.

Begraafplaats De Pinkel is vrij toegankelijk en wordt nog steeds regelmatig bezocht. Iedereen is welkom bij het planten van de treurbeuk!