Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Stand van zaken dorpsschouw

Vrijwel alle in 2016 geconstateerde gebreken zijn inmiddels door de gemeente hersteld.

Ten aanzien van woningen met ontoelaatbaar overhangend groen over het trottoir hebben wij in juli dit jaar nog een controle gehouden. De gemeente zal deze bewoners bezoeken en erop aandringen alsnog te snoeien, al dan niet met ondersteuning van de afdeling Handhaving en Toezicht. Neem uw eigen verantwoordelijkheid en snoei uw hagen op tijd zodat voetgangers niet door overhangend groen gehinderd worden.

Heropening en open dag Dorpshuis Rheden

Afgelopen zaterdag vond de heropening plaats van het Dorpshuis in Rheden. Deze heropening werd verricht door wethouder Ronald Haverkamp en de voorzitter van het bestuur van de Stichting Het Dorpshuis, Luuk Kuiper. 

Na het officiële gedeelte kregen de diverse gebruikers van het Dorpshuis de gelegenheid hun gezicht en activiteiten aan geïnteresseerden te laten zien. Ook kon iedereen het vernieuwde gebouw bewonderen. Tussen de buien door kon men buiten ook een wandeling maken door de omliggende tuin.

Natuurlijk was Rhedens Dorpsbelang ook aanwezig. Wij hebben fijne en interessante gesprekken met diverse bezoekers van de open dag gehad. Tevens hebben we kennis kunnen maken met andere gebruikers van het Dorpshuis. Een leuke dag om samen te beleven in een mooie centrale locatie in het dorp!

 

Open dag Dorpshuis Rheden

Op zaterdag 9 september aanstaande van 11.00 - 15.00 uur is de open dag van het Dorpshuis Rheden. Wij zijn ook aanwezig tijdens deze open dag.

Tijdens de open dag presenteren wij onze activiteiten die wij hebben gedaan en nog steeds doen voor ons dorp.

Meer informatie over deze open dag kunt u vinden op de website van het Dorpshuis: www.dorpshuisrheden.info

Graag tot ziens op de open dag!