Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Adoptie lammetjes door RD op zaterdag 3 maart a.s.

Adoptie lammetjes door RD op zaterdag 3 maart a.s.

 

Inmiddels is al het honderdste lammetje van dit jaar geboren bij de Rhedense Schaapskudde. De kudde is belangrijk voor onze gemeente en het dorp Rheden. Tevens wordt de kudde vaak bezocht door toeristen. Het behoud van de kudde is daarom een belangrijke opgave voor inwoners van onze gemeente, ondernemers en overheid.

Dit jaar zal RD de schaapskudde financieel ondersteunen door 4 lammetjes te adopteren. Dat zal gebeuren in aanwezigheid van bestuursleden van RD en - op onze uitnodiging - Het Leespunt en Rhedens Maal.

Datum: zaterdag 3 maart a.s.
Tijdstip: 15.00 uur
Locatie: Schaapskooi Rheden

Alle Rhedenaren zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wilt u ook de Rhedense Schaapskudde ondersteunen? Burgers en bedrijven kunnen dagelijks een lammetje adopteren via www.schaapskudde.nl maar ook op Lammetjesdag: zondag 25 maart a.s.

Algemene ledenvergadering 22 maart a.s.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 22 maart a.s. Aanvang om 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden (zaal open vanaf 19.30 uur).

De agenda is als volgt:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Bestuursverkiezing
  3. Notulen jaarvergadering van donderdag 23 maart 2017
  4. Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017
  5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
  6. Vooruitblik 2018
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
  9. Presentatie/toelichting werkzaamheden Team Toezicht en Handhaving
  10. Toelichting gebiedsontwikkeling Rheden

Na het officiële gedeelte van de vergadering zullen twee medewerkers van het Bureau Toezicht en Handhaving van de gemeente, John van Beek en Arno Eimers zich aan u voorstellen en een inkijkje geven in hun werkzaamheden.

Daarop volgt een korte presentatie door Michiel Smid en Geert Driebergen over de ontwikkeling van het stationsgebied en de Zuidflank in het dorp Rheden.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u geen lid bent.

 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Rheden

Nieuwjaarsreceptie gemeente Rheden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd er een terug- en vooruitblik gegeven hoe de gemeente Rheden ervoor staat.

De gemeente gaat het komende jaar inzetten op duurzaamheid en het nog meer betrekken van inwoners - vooral jonge mensen - bij de leefbaarheid en de kwaliteit van de gemeente. De gemeente is hiermee bij het RD aan het juiste adres. Wij denken graag mee hoe de leefbaarheid, veiligheid en de sociale betrokkenheid in ons dorp Rheden versterkt kan worden.

Op de foto ziet u onze toekomstig nieuwe voorzitter Jan Frank Mars in een gezellig tête à tête met de nieuwe burgemeester Carol van Eert.

“Gevelfonds” voor ondernemers!

De gemeente Rheden zal het opknappen van winkelpanden financieel gaan ondersteunen via een subsidieregeling: het Gevelfonds. Totaal 150.000 euro is beschikbaar voor een periode van maximaal 3 jaar. De regeling start naar verwachting in april 2018.

In ons dorpsplan “Rhedens Dorpsgezicht” van 2012 hebben wij aangegeven dat winkels in onze Groenestraat een betere uitstraling dienen te hebben. Veel panden hebben achterstallig onderhoud. Begin dit jaar verscheen er bij de gemeente de “Detailhandelsstructuurvisie voor Dieren, Rheden en Velp”. Een van de constateringen van het rapport was de slechte staat van onderhoud van winkelpanden en de negatieve uitstraling die dat als gevolg heeft op het winkelgebied. Dat was dan andermaal (na 5 jaar) vastgesteld. Dat vroeg om actie vanuit RD.

Pleidooi voor gemeenteraad

Tijdens de oriëntatieavond van de gemeenteraad over de Detailhandelsstructuurvisie op 6 januari 2017 heeft covoorzitter Chris van Zwam gepleit voor het subsidiëren van ondernemers voor het opknappen van hun pand. Het onderhoud alleen aan pandeigenaren over te laten lijkt ons niet voldoende. Sommige ondernemers hebben het zwaar en investeringen in onderhoud blijven achter. RD vond en vindt dat ook ondernemers ondersteund moeten worden, net als andere inwoners van het dorp die het moeilijk hebben.

Pot geld voor 3 jaar

Er is nu door de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar een subsidiepot beschikbaar gesteld van 150.000 euro. Doel is de subsidieregeling vanaf april 2018 van kracht te laten zijn, zodat aanvragen kunnen worden gedaan door ondernemers. Maandag 11 december heeft een kleine delegatie van ondernemersverenigingen uit Dieren, Velp en Rheden en belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (Chris van Zwam) een afstemmingsoverleg gehad met de gemeente, waar een eerste concept werd voorgelegd en besproken. De gemeente gaat de subsidieregeling verder uitwerken en gebruikt daarvoor ook voorbeelden van “best practices” uit het land, zoals van de gemeente Apeldoorn.

Als suggestie hebben wij ondernemers aangegeven om snel voorbereidingen te treffen bijvoorbeeld door een schouw uit te voeren in de winkelgebieden (gebreken fotograferen). De resultaten hiervan kunnen met de ondernemers gedeeld worden en de subsidieregeling worden toegelicht. Dat alles om winkeliers en pandeigenaren te motiveren hun pand op te knappen zodat winkelen aantrekkelijk blijft voor de consument.

Voorbeelden voor gevelverbetering?

Enkele voorbeelden ter verbetering die bij ons opkomen zijn: reparatie van gebreken aan de gevel, een nieuw verfje, oude gevelverlichting/lichtbakken buitenzijde verwijderen en/of vervangen. Maar ook oude steunen voor (helaas niet meer aanwezige) feestverlichting weghalen of vernieuwen zodat er eindelijk eens een fatsoenlijke feestverlichting komt (ondernemers verenigt u!), geen gesloten rolluiken toepassen maar doorzichtige. Het is aan ondernemers om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

Heeft u ideeën voor ondernemers ter verbetering van hun gevels in het winkelgebied?

Laat het ons weten via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of post. Wij geven het door aan de ondernemersvereniging ORDS.

Chris van Zwam