Stand van zaken dorpsschouw

Vrijwel alle in 2016 geconstateerde gebreken zijn inmiddels door de gemeente hersteld.

Ten aanzien van woningen met ontoelaatbaar overhangend groen over het trottoir hebben wij in juli dit jaar nog een controle gehouden. De gemeente zal deze bewoners bezoeken en erop aandringen alsnog te snoeien, al dan niet met ondersteuning van de afdeling Handhaving en Toezicht. Neem uw eigen verantwoordelijkheid en snoei uw hagen op tijd zodat voetgangers niet door overhangend groen gehinderd worden.

Volg ons op