"Gevelfonds" voor ondernemers/winkeliers?

RD pleit voor subsidie voor verbetering van onderhoud gevels winkels. Dat is gebeurd op dinsdag 10 januari door co-voorzitter Chris van Zwam. Hij sprak in tijdens de oriëntatieavond van de gemeenteraad over het rapport “Detailhandelstructuurvisie Dieren, Rheden en Velp”. Hij pleitte onder andere voor het verstrekken van subsidie aan ondernemers/pandeigenaren in de winkelstraat om de buitenzijde van hun pand op te knappen. De gemeente gaat een oud voornemen uit de mottenballen halen, een zogenoemd “Gevelfonds”.
 

Een van de constateringen van het rapport was de slechte staat van onderhoud van winkelpanden en de negatieve uitstraling die dat als gevolg heeft op het winkelgebied. Deze constatering hebben wij in ons dorpsplan ook al in 2012 in ons dorpsplan “Rhedens Dorpsgezicht” gedaan, maar sindsdien is er nauwelijks iets gebeurd. Sommige ondernemers hebben het zwaar en pandeigenaren kunnen wispelturig zijn. Het onderhoud alleen aan pandeigenaren over te laten lijkt ons niet voldoende. Wij vinden dat ook ondernemers ondersteund moeten worden, net als andere inwoners van het dorp die het moeilijk hebben.

Onze overige aandachtspunten
Van Zwam heeft kanttekeningen gemaakt over de interpretatie van de cijfers in het rapport over de betrouwbaarheid van antwoorden over het koopgedrag van consumenten, het voorkomen van verder “verblikking” van het dorp door eventuele uitbreiding van parkeerplaatsen, het voorkomen van overlastgevende huurders boven winkels, een voorgenomen Transferium in het dorp Rheden, de komst van discounters in het dorp en gepleit voor betrokkenheid van RD bij de verdere uitwerking van plannen.

Kernwinkelgebied in Rheden
Net als voor Velp en Dieren wordt er een zogeheten kernwinkelgebied vastgesteld waar verdere vestiging van winkels de komende jaren wordt ondersteund. Dat is de Groenestraat en directe omgeving. Klik hier voor de gehele tekst van onze inspraak.
Het volledige rapport “Detailhandelstructuurvisie Dieren, Rheden en Velp” van gemeente Rheden kunt u downloaden vanaf de site van de gemeente www.rheden.nl/bis onder Vergaderstukken 10 januari, deelsessie 2.

Volg ons op