Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats opdonderdag 28 maart 2019. Aanvang 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden (zaal open vanaf 19.30 uur).

De agenda is als volgt:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen jaarvergadering van donderdag 22 maart 2018
4. Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018
5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
6. Vooruitblik 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting ALV

Vanaf ca. 21:00 uur:
9. Presentatie “begeleid wonen” van Stichting Onderdak (Lucia Stortelder)

Lucia Stortelder van Stichting Onderdak komt ons vertellen wat de stichting allemaal doet en hoe ze mensen helpen. Ze zal specifiek ingaan op de overlast in ons dorp en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

10. Presentatie “De buurt nog gezelliger!” RadarUitvoering (Ingrid Jansen)
Ingrid Jansen krachtcoach van RadarUitvoering Oost geeft een presentatie over buurtnetwerken. Wat is het en hoe kan het bijdragen aan het weer gezellig maken van Rheden.

11. In gesprek met wethouder Gea Hofstede

Gea Hofstede heeft o.a. Welzijn, wonen en volksgezondheid in haar portefeuille. Met Gea gaan we in gesprek wat de gemeente kan betekenen om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u geen lid bent.

Volg ons op