Bent u nog geen lid?

Bent u nog geen lid?

Word nu lid ...voor €5,-per jaar!per huishouden!

Word nu lid ...voor € 5,-per jaar!per huishouden!

Werkgroepen & Projecten

Rhedens Dorpsbelang

Werkgroepen & Projecten

Rhedens Dorpsbelang

de Zuidflank

De Zuidflank van Rheden loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, kinderboerderij, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

Buurtnetwerken

Hoe kun je in je eigen buurt het sociale niveau omhoog halen, elkaar vaker te helpen? 
Wilt u zich hiervoor inzetten samen met Ingrid Jansen van RadarUitvoering Oost?

Omgevingsvisie Buitengebied

Dit houdt de gemoederen flink bezig in ons dorp. Afsluiting van de Posbank is onderdeel van de ontwerp Omgevingsvisie Buitengebied. Wat de gevolgen voor ons dorp zijn is nog niet bekend. Laat uw mening horen!

2019, het jaar van de duurzaamheid

Wat kan er gedaan worden aan de wateroverlast die ontstaat in droge en natte tijden, maar vooral ook de transitie van het gas af, die gaat mensen raken. Wat kan er gedaan worden om dat traject voor inwoners van Rheden zo makkelijk mogelijk te maken?
Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deelnemen aan een werkgroep die zich met dit onderwerp gaat bezighouden?

Nieuw Dorpsgezicht

Rhedens Dorpsbelang wil een nieuw Dorpsgezicht maken. Met dit Dorpsgezicht kun je met name naar de gemeente en bewoners toe aangeven wat van belang is voor het dorp Rheden en wat de wensen zijn. Over twee jaar bestaat Rhedens Dorpsbelang 90 jaar, een mooi moment om dan een nieuw Dorpsgezicht klaar te hebben.
Wilt u aan dit nieuwe Dorpsgezicht meewerken?

Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen bij onze activiteiten.

Want: vele handen maken licht werk!! Iets voor u?

Heb je belangstelling?

Downloads

Nieuwsbrieven