Gezocht Bestuursleden

Het afgelopen jaar is voor het bestuur een hectisch jaar geweest. Om verschillende redenen hebben zowel de voorzitter als secretaris hun werkzaamheden neergelegd. Het dagelijks bestuur is daarmee vrijwel opgehouden te bestaan. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat wij als bestuur niet goed en adequaat meer kunnen functioneren. Wij hebben daarom moeten besluiten om alle activiteiten tijdelijk te stoppen.

Wij doen hierbij een dringende oproep aan alle leden om op zoek te gaan naar een geschikte voorzitter en secretaris. Mocht u zelf ambitie hebben om voor een bepaalde tijd één van deze functies in te vullen, meldt u zich! Kandidaten kunnen zich bij ons melden via: info@rhedensdorpsbelang.nl of 06- 46013697.

Daarnaast nodigen wij hierbij alle leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 26 maart 2020 vanaf 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden.

De zaal is vanaf 19:30 uur open

Wij gaan tijdens deze ALV graag met u in gesprek en samen op zoek naar een oplossing voor de bestuurlijke crisis. Er is namelijk nog veel werk te verrichten om ons dorp leuk en leefbaar te houden!

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Rhedens Dorpsbelang. Bij de ingang ligt een intekenlijst.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Rhedens Dorpsbelang,

Image

Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen bij onze activiteiten.

Want: vele handen maken licht werk!! Iets voor u?

Heb je belangstelling?